Waarom wordt het Wereld Handicap Systeem (WHS) ingevoerd?

 

De R&A en de USGA hebben er door de jaren heen gezamenlijk voor gezorgd, dat de regels voor het golfspel voor iedereen hetzelfde zijn geworden. Maar er waren wereldwijd nog wel zes verschillende handicapsystemen in gebruik, die elk op een verschillende wijze de handicap van spelers berekenden. Om te zorgen dat dit overal ter wereld met dezelfde systematiek gebeurt, is het initiatief genomen om het Wereld Handicap Systeem (WHS) te lanceren.

In het WHS wordt een handicap bepaald door het gemiddelde van je beste 8 scores van je laatste 20 rondes en het is gebaseerd op het aantal slagen per ronde in plaats van het aantal behaalde Stableford-punten zoals gebeurt bij de EGA-handicap. Deze verandering gaat in op 1 januari 2021.Voor de omzetting van de EGA- naar de WHS-handicaps worden de scores gebruikt vanaf 2016.

In het EGA Handicap Systeem wordt de handicap na elke qualifying kaart aangepast op basis van de actuele handicap en de score van de zojuist gespeelde ronde; na een goede ronde, zakt je handicap altijd, terwijl dat bij de WHS-handicap niet zo hoeft te zijn, omdat het daar om het gemiddelde van je beste 8 scores gaat. Dit verklaart ook waarom de meeste handicaps bij het omzetten van een EGA-handicap naar een WHS-handicap omhoog zullen gaan.

Hoe wordt een WHS-handicap berekend?

Om te voorkomen, dat een score van een speler of speelster overdreven wordt beïnvloed door één of meer “slechte holes”, worden in het WHS voor handicapdoeleinden de bruto scores op deze “slechte holes” aangepast tot een “netto double bogey” (de eerste score op een hole die nul Stableford-punten zou opleveren). Dit noemt men de “Bruto Score”.

De” netto double bogey” op een hole (de maximale holescore voor handicapdoeleinden) is dus gelijk aan : par + je handicapslagen + 2

Elke bruto score over 9 of 18 holes die je inlevert, wordt daarna omgerekend naar een bruto resultaat over 18 holes op een standaardbaan. De uitkomst van deze berekening heet het “Dagresultaat“:

               Dagresultaat = (Bruto Score – Course Rating) x (113 ÷ Slope Rating)

Daarin zijn de Course rating en Slope rating die van de baan die je gespeeld hebt. De Slope Rating van de standaardbaan is 113.

Voorbeeld: Jaap en Toos spelen een ronde van 18-holes. Jaap slaat vanaf geel, Toos vanaf de rood. De Course Rate (CR) en Slope Rate (SR) voor een baan staan in de meeste gevallen vermeld op de scorekaart. Onze baan heeft voor de gele afslag een CR = 61,5 en een SR = 108. Jaap had een bruto score van 91 slagen. Voor de rode afslag is de CR = 62,2 en de SR = 109. Toos had een bruto score over de 18 holes van 98 slagen. Het dagresultaat wordt daarmee voor de spelers:

Dagresultaat Jaap :(91 – 61,5) x (113 : 108) = 30,8
Dagresultaat Toos : (98 – 62,2) x (113 : 109) = 37,1

Het Dagresultaat wordt toegevoegd aan je lijst met eerdere resultaten. Vervolgens wordt het gemiddelde bepaald van de beste 8 resultaten van je laatste 20 ronden. De uitkomst hiervan is je nieuwe handicap.

Een lage score betekent niet altijd een laag dagresultaat. Dit hangt af van de Course Rating en Slope Rating van de baan waarop je hebt gespeeld. Een hogere score op een moeilijke baan kan resulteren in een lager dagresultaat dan een lagere score op een gemakkelijkere baan.

Het is mogelijk dat je WHS-handicap verandert maar het is ook mogelijk dat je WHS-handicap hetzelfde blijft. Je handicap wordt immers bepaald door het gemiddelde van de beste 8 scores (dagresultaten om precies te zijn) van je laatste 20 rondes. Dus bij een minder goede ronde zal je handicap waarschijnlijk niet veranderen. Bij een relatief goede ronde hangt het af van welke score er afvalt of je handicap omhoog of omlaag gaat; er kan immers een nog betere score afvallen, waardoor je handicap ondanks een goede ronde toch omhoog gaat. Dit is fundamenteel anders dan het EGA-systeem en daar zullen we aan moeten wennen.

Playing Conditions Calculation (PCC)

In het EGA Handicap Systeem wordt aan het eind van elke wedstrijd een CBA (Computed Buffer Adjustment) berekend. Het WHS kent geen CBA maar wel een Playing Conditions Calculation (PCC). De PCC is een automatische berekening die aan het eind van elke dag op elke baan wordt toegepast op alle qualifying scores die zijn ingeleverd op die baan. De speler ziet na een qualifying ronde meteen wat zijn of haar vermoedelijke nieuwe handicap wordt, maar pas de volgende ochtend, nadat de PCC is toegepast, ziet de speler wat zijn of haar definitieve nieuwe handicap is.

De PCC kan variëren tussen de -1 en +3. Als je negen holes hebt gespeeld, krijg je de helft van de PCC. Om een PCC uit te voeren, zijn er die dag op die baan minimaal acht scores nodig van spelers met een handicap 36,0 of lager. Zijn die er niet, dan is er dus geen PCC. Beter gezegd: dan is de PCC 0 (nul).

Kan mijn WHS-handicap stijgen als ik een handicap tussen de 36 en 54 heb?

In het EGA Handicap Systeem kan een handicap tussen de 36 en 54 niet stijgen. Dus als je een handicap tussen de 36 en 54 hebt, kan je handicap alleen maar naar beneden. Pas als je EGA-handicap onder de 36 komt, kan je handicap weer stijgen, maar je handicap zal dan niet meer boven de 36 komen.

In het WHS is dit anders: daar is er geen onderscheid meer tussen handicaps lager en hoger dan 36. Dat betekent ook dat de handicap van een speler met WHS-handicap van 36 of meer kan stijgen als deze speler een minder goede score inlevert.
De maximale WHS-handicap is 54 dus je handicap kan nooit boven de 54 komen.

Voor wie (nog) meer wil weten over de WHS handicap verwijzen we naar:   https://www.ngf.nl/caddie/handicapping/handicapsysteem

R&H cie, Juli 2020