MAC-HIO op maandag 1 juli 2024

Tijdens de 3e MAC wedstrijd 2024 werd een HIO gemaakt door José Naus.

Van harte gefeliciteerd.